เครื่องตรวจหาโลหะสามารถประยุกต์ไปใช้ในงานอื่นๆได้อีกมากมาย 

 งานประยุกต์อื่น เช่น

  • การตรวจรักษาความปลอดภัยตามสนามบิน   ช่วยกรองผู้ที่ไม่หวังดี ก่อนขึ้นเครื่องบิน
  • อาคารสำคัญ เช่น อาคารรัฐสภา  โรงเรียน  หรือ คุก
  • ตรวจผู้เข้าชมคอนเสิรต  หรือ  กีฬา  เป็นต้น

ลิงค์ที่น่าสนใจ  สินค้าของเรา
http://www.finedayplus.com/index.php/measure/metal-detector.html

ก่อนหน้า