เครื่องพิมพ์ใบเสร็จ กระดาษความร้อนขนาด58mm 

Thermal Printer

อ่านเพิ่มเติม