หลังจากติดตั้ง driver และต่อกล้องกับช่อง USB แล้ว หาก computer ขึ้น update driver ก็รอให้ update จนเสร็จ เริ่มใช้งาน โดยเปิดโปรแกรม micro capture

อ่านเพิ่มเติม