รหัสสินค้า

IT01

IT02

IT03

FT02

รูปภาพ

ช่วงการวัด

-32 ºC ~ 380 ºC

( -26 ºF ~716 ºF )

-50 to 380 ºC

(-58F to 716F)

-50C to 600C

-58F to 1112F

32C to 43C

( 90F to 109F)

ความคลาดเคลื่อน

Accuracy

± 2 ºC / ± 2 ºC

±2. 0 ºC or ± 2%

±1.5% or ±1.5C

0.3C (0.45F)

ความละเอียด

Resolution

0.1 ºC or 0.1 ºF

0. 1 ºC/ 0. 1 ºF

0.1 C or 0.1 F

0.1 C or 0.1 F

Emissivity

0.95 ( Pre - Set )

0.95 ( Pre - Set )

0.1 to 1.0 adjustable

ปรับมาสำหรับวัดไข้

Distance Spot Ratio (D:S)

12:1

8: 1

12:1

ปรับมาสำหรับวัดไข้

ราคา (บาท)

1,220

1,420

3,390

1,350

 

ยี่ห้อ (Brand)

Cason

OEM

Smart Sensor

Karknee

 

รหัสสินค้า

IT04

IT05

IT06

FT01

รูปภาพ

 

 

 

ช่วงการวัด

-50 ~ 700°C

(-58 ~ 1292°F)

-20℃~500℃

-50 to 900°C

(-58 to 1652°F)

32.0°C-42.9 °C

(89.6-109.2 °F)

ความคลาดเคลื่อน

Accuracy

-50~0°C (-58~32°F): ±3°C (±5°F)

0~700°C (32~1292°F):

±1.5 °C (±2.7 °F)

±(1.5%+2℃)

-50~0°C (-58~32°F): ±3°C (±5°F)

0~900°C

(32~1292°F):

±1.5% or ±1.5%

ไม่ระบุ

ความละเอียด

Resolution

0.1 C or 0.1 F

0.1 C or 0.1 F

0.1°C or 0.1°F

0.1°C/0.1°F

Emissivity

0.1 to 1.0 adjustable

0.95 ( Pre - Set )

0.10~1.00 Adjustable

ปรับมาสำหรับวัดไข้

Distance Spot Ratio (D:S)

12:1

10:1

12 : 1

ปรับมาสำหรับวัดไข้

ราคา (บาท)

2,490

1,990

3,190

890

 

ยี่ห้อ (Brand)

Benetech

Mastech

benetech

OEM