1. คู่มือการใช้งาน
  2. โปรแกรมค้นหากล้องในวงแลน
  3. โปรแกรมใช้งานกล้อง
  4. ocx2.exe