เรามักเข้าใจว่าร่างกายเราเหมือนรถยนต์ เปลี่ยนอะไหล่ได้ตลอด เสียก็ต้องเปลี่ยน 

แต่ความจริงรถยนต์ไม่ได้เป็นอะไรเลย คนขับต่างหากที่ทำให้รถยนต์เปลี่ยนไป

เปรียบเหมือนตัวเราเองที่ทำให้สุขภาพไม่ดี 

คนขับก็คือ กระบวนการและรูปแบบใช้ชีวิต ทั้งอาหารการกิน ความเครียด ความคิด การพักผ่อน

หากรู้ว่าเรารับประทานอาหารที่เป็นกรดมาก 

การดื่มน้ำที่มีค่า pH ที่เป็นด่างเล็กน้อย จะช่วยปรับสมดุลความเป็น กรด-ด่างในเลือดได้

โดยค่า pH ของน้ำดื่มที่เหมาะสมอยู่ที่ 7.4-8.5  

โดยน้ำดื่มที่มีค่า pH ที่เหมาะสม ปกติจะเป็นน้ำจากธรรมชาติ หรือน้ำแร่

มีความเป็นด่างค่อนข้างสูง หรือน้ำที่ผลิตออกมา

โดยเฉพาะน้ำที่เป็นด่าง และเสถียรที่สุด คือ บ่อน้ำพุร้อนในไอส์แลนด์

เพราะมีภูเขาไฟจึงมีแร่ธาตุสมบูรณ์ 

หากเทียบกับน้ำธรรมดา ซึ่งมีความเป็นด่างน้อยมาก ที่สำคัญ

คือ เรามักจะดื่มน้ำที่เรียกว่า Reverse Osmosis หรือ น้ำกรองที่เราใช้กันอยู่ทั่วไป 

ไม่มีแร่ธาตุเลย และมีความเป็นกรดอ่อนๆ ซึ่งการดื่มเป็นประจำจะส่งผลทำให้ท้องอืด

อาหารย่อยยาก  

สำหรับวิธีตรวจสอบคุณภาพความเป็น กรด-ด่าง ของน้ำดื่มนั้น สามารถตรวจสอบได้เองด้วย

พีเอชมิเตอร์ (pH meter)

http://www.finedayplus.com/measure/ph-meter

พีเอชมิเตอร์ (pH meter)