เครื่องมือวัดอุณหภูมิแบบไม่สัมผัส ด้วยแสงอินฟราเรด ใช้วัดค่าอุณหภูมิของวัตถุ ค่าที่อ่านได้เป็นค่าอุณหภูมิที่แท้จริงของวัตถุ โดยไม่มีผลกระทบ จากสภาพแวดล้อมรอบข้าง ใช้งานได้อย่างสะดวก เพียงแค่เล็งไปที่วัตถุก็สามารถอ่านค่าอุณหภูมิบนจอ LCD 

อ่านเพิ่มเติม