เครื่องตรวจหาโลหะสามารถหาโลหะที่ฝังอยู่ใต้พื้นได้  โดยทั่วไปอยู่ลึกประมาณ 20  ถึง  30  เซนติเมตร  อย่างไรก็ตามการตรวจหาโลหะมีปัจจัยหลายประการดังนี้

  • ชนิดของเครื่องตรวจหาโลหะ   บริษัทผู้ผลิตแต่ละบริษัทออกแบบเครื่อง ไม่เหมือนกัน  แม้เป็นเทคโนโลยีแบบเดียวกัน  ความถี่ที่ใช้ก็แตกต่างกัน 
  • ชนิดของวัตถุที่เป็นโลหะ    ถ้าเป็นโลหะเหล็กให้สัญญาณสะท้อนกลับได้แรงกว่า
  • ขนาดของวัตถุ   เหรียญบาทให้สัญญาณแรงกว่าเหรียญสลึง
  • ลักษณะของพื้นในบริเวณนั้น   ถ้าพื้นดินบริเวณนั้นมีธาตุโลหะอยู่มาก  การตรวจหาโลหะที่ต้องการทำได้ลำบาก
  • เวลาที่ฝังอยู่  ถ้าวัตถุนั้นฝังอยู่นาน  โลหะบางประเภท หากถูกฝั่งไว้เป็นเวลานาน ก็จะไปเพิ่มค่าความนำไฟฟ้าให้กับดินบริเวณรอบๆนั้นได้
  • มีวัตถุรบกวน   เช่นท่อหรือสายเคเบิลใต้ดิน หรือสายไฟฟ้า หลังคาสังกะสี

เราสามารถสร้างกิจกรรมต่างๆ เพื่อค้นหาโลหะได้ เช่น

  • การแข่งหาเหรียญ ในงานสังสรร ระหว่างเพื่อนฝูง
  • การหาทอง ในบริเวณที่มีการกล่าวถึง
  • สมบัติล้ำค่าตามกรุสมบัติโบราณ

ก่อนหน้า    ถัดไป