Line ID : sirinunfineday อีเมล์ sirinunfineday@gmail.com
finedayplus.com

ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก »

รถเข็นของคุณยังว่างอยู่

เครื่องวัดอุณหภูมิ

เครื่องวัดอุณหภูมิ (Thermometer)

แบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ เครื่องวัดอุณหภูมิแบบสัมผัส และไม่สัมผัส (Infrared Thermometer)

เครื่องวัดอุณหภูมิแบบไม่สัมผัส (Infrared Thermometer)

เป็น เครื่องมือวัดอุณหภูมิที่ใช้การวัดรังสีอินฟราเรดที่ถูกปล่อยออกจากวัตถุ โดยการวัดเป็นการวัดอุณหภูมิที่พื้นผิว (Surface) เท่านั้น และการเลือกเครื่องมือวัดชนิดนี้ จะต้องดู สเป็ค หลัก ๆ อยู่ 2 อย่างคือ ค่า Distance to spot ratio และค่า Emissivity เพื่อให้สามารถอ่านค่าอุณหภูมิได้อย่างถูกต้อง

เครื่องวัดอุณหภูมิแบบสัมผัส

เป็น การนำโพรบไปสัมผัสกับชิ้นงาน เพื่อให้สามารถวัดค่าอุณหภูมิออกมาได้ โดยความหมายของการสัมผัส ก็จะมีอีกหลายประเภท คือ สัมผัสที่พื้นผิว (Surface), สัมผัสแบบจุ่ม (Immerse), สัมผัสแบบเสียบ (Penetrate) เป็นต้น ซึ่งเราจะต้องเลือกโพรบให้ตรงตามลักษณะงานที่เราต้องการวัด

Blog เกี่ยวกับ Infrared Thermometer

12 รายการ

ต่อหน้า

แนวตั้ง  รายการ 

ตั้งค่าตามลำดับมากไปน้อย

12 รายการ

ต่อหน้า

แนวตั้ง  รายการ 

ตั้งค่าตามลำดับมากไปน้อย