Line ID : sirinunfineday อีเมล์ sirinunfineday@gmail.com
finedayplus.com

ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก »

รถเข็นของคุณยังว่างอยู่

เครื่องวัดความเร็วลม

เครื่องวัดความเร็วลม

อุปกรณ์วัดความเร็วลม (Anemometer) เครื่องวัดความเร็วลม (wind speed meter, anemometer) เหมาะสำหรับผู้ที่ชื่นชอบสนใจสภาพอากาศ ชื่นชอบการเล่นว่าวบิน, โต้คลื่นลม, ร่มร่อน, วินเซิร์ฟ,เรือใบ และกิจกรรมอื่่นที่ต้องพึ่งลม วัดความเร็วลม หรืองานช่างวิศวกรรมเกี่ยวกับระบบลม อากาศ ท่อแอร์ การไหลของอากาศ วัดค่า CFM

5 รายการ

ต่อหน้า

แนวตั้ง  รายการ 

ตั้งค่าตามลำดับมากไปน้อย

5 รายการ

ต่อหน้า

แนวตั้ง  รายการ 

ตั้งค่าตามลำดับมากไปน้อย